top of page

Hvordan vil et behandlingsforløp være?

 

Denne behandlingsformen kalles «Rapid Transformational Therapy»RTT , og er utviklet av den kjente terapeuten Marisa Peer. Det spesielle med behandlingen er at man ser resultater raskt.

Inntaks og avklaringssamtale:

Dette er en uforpliktende samtale (gjerne på telefon). Det varer gjerne 15-30 minutter. Hensikten med samtalen er at du presenterer hva du ønsker hjelp med, og at du finner ut om dette er noe du vil gå videre med. Når jeg vet hva du søker hjelp for kan jeg også si noe mer om det forventede resultat av behandlingen.

 

Behandlingen:

Vi starter med en samtale for å komme mer i dybden på din utfordring. Etter det vil du få hypnoterapi.  hvor vi går enda mer i dybden. Som jeg har nevnt er ikke hypnose en form for søvn, men snarere en måte å få sinnet ditt til å våkne. Den vil gjøre at du får kontakt med din underbevissthet og de tankemønster som hindrer deg. Det kan oppleves om når du sitter og hører på fin musikk mens du kjører og når du kommer hjem husker du ikke helt hva som hendte på veien. Denne delen varer vanlig vi i 90-120 minutter, og foregår på vårt kontor eller via Zoom eller Teams . Hvis det er nødvendig av forskjellige årsaker kan det selvfølgelig foregå andre steder også. I denne fasen kan vi avdekke for eksempel om søvnvansker eller indre uro har sin rot i opplevelser i barndommen.

 

Etterbehandling:

Etter behandlingen vil du få tilsendt et lydopptak som er laget spesielt for deg. (Varighet 10-15 minutter) Denne skal du lytte til hver dag i 21 dager. Hjerne lærer ved repetisjon. Det er derfor viktig for resultatet at du gjør denne innsatsen.

 

Oppfølging:

Når det har gått 2-3 uker vil vi gjøre en oppfølgingssamtale hvor vi ser på resultatet så langt, og om det er behov for ytterlige en behandling. Noen utfordringer lar seg løse ganske enkelt og 1-2 behandlinger er nok. Andre mer dyptliggende kan vare opptil 3 mnd. Dette er for å sikre det beste resultat.

Det viktigste med behandlingen er at man får en innføring i selvhypnose. Dette vil man kunne ha mye glede av i mange situasjoner. For eksempel ved søvnvansker, eksamensforbredelser eller før spesielle prestasjoner.

 

Ved behov kan behandlingen også forlenges. Se våre tilbud her:

Kvinne i terapi
Behandlingen kan også foregå digitalt på "Zoom" eller "Teams" 
Keyboard 2
bottom of page