top of page

UNDERBEVISSTHETEN- Venn eller fiende?


Sinnet vårt består av 2 deler: Det bevisstheten og underbevisstheten. Den vi kjenner mest til er Bevisstheten, Den har vi daglig kontakt med og det er den vi tror tar alle avgjørelser. Nå er det slik at vår bevissthet styrer bare 10-20 % av våre handlinger og avgjørelser. De resterende 80-90 % styres fra underbevisstheten.

Men hva er egentlig Underbevisstheten?

Vi hører av og til at vi bare bruker en liten del av hjernen vår. Dette stemmer ikke. Den er i full aktivitet store deler av døgnet og en viktig del er å hente fram minner fra underbevisstheten. Alt du har opplevd, følt, luktet, smakt eller hørt ligger lagret som minner i din underbevissthet i hjernens STORE arkiv. Selve programvaren blir dannet i løpet av de første 7-8 leveårene og denne delen styre mye av hva våre reaksjoner resten av livet. Har vi fått inn feil i programmet i disse årene kan dette forfølge oss resten av livet. Det kan være redsel for edderkopper, høyder, smaker og mye mye mer. Men hva har dette med en hest å gjøre? Jo, tenk deg at ditt bevisste sinn er rytteren, og underbevisstheten er hesten. Har du en nervøs hest vil det være vanskelig å styre den. Hvis rytteren vil til høyre og hesten vil til venstre vet du hem som vinner. Du er helt avhengig av å samarbeide med hesten. Hvis du har en "vanskelig "hest kan dette få mange konsekvenser for livet ditt. En stor grad av "ufrihet". Dette kan behandles med RTT ( Rapid Transformation Therapy). Denne behandlingen henvender seg til "hesten" og får den til å samarbeide om gode avgjørelser og et mer harmonisk liv. Vil du vite mer om dette så ta kontakt på www,livsforandring.no

Ha en riktig god ridetur idag.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page