top of page

Mobbing-går det over?


Det er først de siste 30-40 år at det å plage av andre har fått et eget navn: Mobbing. Mange barn og unge opplever dette i forbindelse med skole. Og det kan sette dype varige spor for hvordan vi handterer livet. Noen får et svært vanskelig forhold til utdanning og alle får et svært dårlig syn på seg selv.

I de seinere å har det også blitt mer fokus på mobbing i arbeidslivet. Mobbingen fører ofte til økt sykefravær og dårlig mental helse. Hvis det er det samme mønsteret som man har opplevd som ung gjør det saken ofte enda verre. Vi mennesker har svært forskjellig mental smerteterskel og for noen vil negative kommentarer bare prelle av, men hos mange vil det oppleves veldig sårende.

Mobbing kan være vanskelig å oppdage. Symptomene man ser kan ha mange andre årsaker som er mye lettere å forklare. Det blir ofte tolket som at man er asosial, kresen, umoden, sjenert og usikker, fr å nevne noen.

Så er spørsmålet om man blir kvitt det eller vokser det av seg?

Det umiddelbare svaret er nei. Vi mennesker har et reaksjonsmønster som kan lignes med et "byttedyr". Blir vi utsatt for en potensiell fare utløses en varig reaksjon som skal lære oss hvordan vi unngår faren. Denne lagres i vår underbevissthet og den går aldri vekk av seg selv.

Det finnes mange som jobber med å forebygge mobbing og med å behandle resultatene av styggedommen.

I min praksis møter jeg ofte personer som har vært utsatt for mobbing i oppvekst eller arbeidsliv. Deres forsvarsmekanismer har blitt så sterke at de opplever hemninger i sitt daglige liv. Det påvirker deres valg på måter de ikke ønsker. Dette kan behandles med RTT (Rapid transformational therapy).

Ved å gå tilbake til de aktuelle traumene som har skapt problemet og å "nøytralisere" de så de ikke lenger har den samme makt over deg vil du oppleve en annen frihet og at vonde tidligere opplevelser ikke preger deg.

Konklusjonen må bli at vi må bruke våre ressurser på å "utrydde" mobbing og at de som har vært utsatt for det blir tatt på alvor og får riktig behandling.


28 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page