MAGEN-Din andre hjerne!


Et av vår tids vanligste symptom er "vondt i magen". Hvorfor er så mange som har disse plagene om dagen? Kan de skyldes kosthold? Ja, i noen grad, men den viktigste årsaken er at store deler av vår psyke forplanter seg ned i vår mage. Kineserne har i mange tusen år hevdet at magen er vår hjerne nr.2. De følelsene vi har latt være , eller ikke har fått ut , forflytter seg ned. Mange har nok merket at hvis de er veldig nervøse må de fly på toalettet oftere enn vanlig. Andre opplever at når det knyter seg i magen må de spise for å få det til å bli bedre.

Hvordan kan man så få bukt med alle disse følelsene?

Noen er knyttet til en her og nå situasjon, hvor vi føler oss utsatt eller truet, men de aller fleste har sitt opphav i vår fortid. Vi er utstyrt med sterke forsvarsmekanismer. Forsvaret vårt er en del av vår utvikling og læring som mennesker, derfor er det vanskelig å skru det av, selv når vi ikke trenger det. Magen er et kontrollsenter for gamle beskjeder og varslinger. Problemet oppstår når vi mister kontroll over forsvaret vårt.

Jeg behandler mange med disse plagene fordi hypnoterapi og i særdeleshet RTT kan bidra til å fjerne disse gamle meldingen. Hvis du har lyst til å vite mer om dette kan du bestille en gratis avklaringstime på www.livsforandring.no Ta kontakt!

31 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle