top of page

Hva koster behandlingen?

3 ukers forløp

  • Inntakssamtale...... 15-30 minutter

  • Hypnoterapi ...........90-120 minutter

  • Etterbehandling i 21 dager

  • Oppfølgingssamtale etter 2 uker

       Denne investeringen koster

       totalt kr. 3000,- *(inkl MVA)

       Hvis det er behov for ytteligere  behandlinger for samme                     utfordring: kr 2000,- (inkl.mva)

For studenter gjelder egne satser.

Betaling skjer på forhånd.

 

*Myndighetene har innført merverdiavgift på denne type behandling. Vi håper dette er midlertidig.

Taushetsplikt: For virksomheten gjelder  helsepersonsellloven 

pagraf 21.

www.helsedirektoratet.no

Plakat-ny-farge.webp
Behandlingen kan også foregå digitalt på "Zoom" eller "Teams" ved behov.
bottom of page